REGULAMIN DOMKI "OWOCOWY OGRÓD"

A. Rezerwacja:

 1. Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie lub przez formalarz rezerwacyjny w zakładce "CENA I DOSTĘPNOŚĆ" lub przez portale internetowe pośredniczące w dokonywaniu rezerwacji.

 2. Nie obsługujemy wyjazdów grupowych powyżej 14 osób.

 3. Rezerwacja staje się obowiązująca po wpłaceniu 30% zadatku na konto bankowe widoczne na stronie. W tytule przelewu prosimy podać datę przyjazdu.

 4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

 5. Wpłaty zadatku należy dokonać w dzień rezerwacji.

 

B. Domki:

 1. Zameldowanie możliwe jest od 15:00 do 21:00, a wymeldowanie od 9:00 do 10:00.

 2. W przypadku rezygnacji z pobytu płatność za pobyt jak i zadatek nie są zwracane – USTAWA O TURYSTYCE z dnia 4.12.1997r.

 3. Domek mieści maksymalnie 7 osób (niezależnie ich wieku) - chodzi tu zarówno o nocleg jak i maksymalną ilość osób która może przebywać w domku w dzień. Parking do dyspozycji gości jest ogrodzony, bezpłatny, niestrzeżony a na każdy domek przypadają 2 miejsca parkingowe. Obowiązuje zakaz wjeżdżania samochodami na trawnik na terenie obiektu.

 4. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do 8:00 rano.

 5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 8:00 do 23:00.

 6. Opłatę za pobyt należy uiścić po przybyciu - w przeciwnym wypadku nie możliwe jest zameldowanie i wydanie kluczy do domku.

 7. Zachowanie gości i osób pozostających pod ich opieką oraz zwierząt nie powinno zakłócić spokoju. W przypadku nieprzestrzegania powszechnie obowiązujacych norm zachowania(zwłaszcza zachowania zagrażające bezpieczeństu osób i dewastacja mienia) właściciel obiektu ma prawo wymówić najem w trybie natychmiastowym. Właściciel obiektu nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za nie wykorzystany okres pobytu.

 8. Korzystanie przez osoby niepełnoletnie z placu zabaw, basenu i innych atrakcji wyłącznie pod opieką dorosłych.

 9. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do dyspozycji 2 klucze, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu zarządcy/właścicielowi obiektu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia Goście obciążani są opłatą w wysokości 150 zł.

 10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach nie wolno palić tytoniu oraz używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 11. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia powstałe podczas pobytu. Wceny dokonuje obsługa. Jeżeli wykryte zostaną usterki lub zniszczenia konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie ich za pomocą wiadomości sms na numer +48 515 376 515. Pozwoli nam to ustalić sprawcę oraz usunąć usterkę możliwie szybko.

 12. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości pozostawione w domku lub na terenie obiektu.

 13. Zwierząta - dozwolone jest zabranie do domku maksymalnie dwóch psów. Pozostałe zwierzęta nie są akceptowane. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju szkody poczynione przez psa. Należy zabrać dla psa posłanie - pies nie może leżeć na kanapie, w pościeli ani na kocu plażowym(koszt prania kanapy 300PLN, zakup pościeli 200PLN, zakup koca plażowego 100PLN) Udostępniamy koce dla psów. Właściciel psa zobowiązany jest do sprzątania jego odchodów. Pies nie może zakłócać wypoczynku innym gościom obiektu. Na terenie obiektu pies musi być na uwięzi i w kagańcu.

 14. Organizacja imprez w których uczestyniczy ponad 7 osób na terenie obiektu jest zabroniona.

 15. W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje obsługa domków. 

C. Basen

  1. Przed wejściem na teren basenu oraz rozpoczęciem korzystania należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej.
   2. Na terenie basenu obowiązuje zakaz:

  • palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

  • wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,

  • spożywania artykułów żywnościowych,

  • wprowadzania i przebywania zwierząt,

  • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających

  1. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi Opiekun grupy.

  2. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich rodzice / opiekunowie.

  3. Basen o głębokości do 1,4 metra nie wymaga obecności ratownika

  4. Wszyscy znajdujący się na terenie basenu muszą podporządkować się nakazom pracowników obsługi.

  5. W razie niebezpieczeństwa obsługa basenu może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody.

  6. Basen czynny jest w godzinach 10:15 - 22:00 od 01. maja do 30. września.

  7. 9. Na basenie nie można być w posiadaniu elementów o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria).

  8. Zabrania się używania kosmetyków w szklanych opakowaniach.

  9. Na basenie obowiązuje używanie strojów kąpielowych

  • kobiety: strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy,

  • mężczyźni: kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.

  1. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.

  2. Dzieci mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych.

  3. Z basenu nie wolno korzystać osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzającym oraz osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych osób przebywających na basenie, np.:

  •  chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel, itp.),

  •  z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje itp.) i niezagojonymi ranami,

  •  z chorobami układu wydalania,

  •  mającym trudności w oddychaniu,

  •  cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne,

  •  z niewydolnością układu krążenia,

  • uczulonym na środki dezynfekujące.

  1. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety ciężarne, powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.

  2. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie pod nr telefoniczniepod numerem +48 515 376 515

  3. Korzystającym z basenu nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających.

  4. Na basenie kategorycznie zabrania się:

  •  biegania,

  •  skoków do wody,

  •  wpychania do wody innych uczestników,

  •  spożywania żywności oraz żucia gumy,

  •  wszczynania fałszywych alarmów,

  •  pozostawiania małych dzieci bez opieki,

  •  używania przyniesionego sprzętu pływającego, pontonów i materacy.

  1. Po wyjściu z basenu zaleca się 20-30 minutowy odpoczynek.

  2. Za negatywne skutki korzystania z basenu, spowodowane naruszeniem Regulaminu, kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

  3. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.

  4. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe, zagubione na terenie obiektu przedmioty oraz utracone na skutek kradzieży.

  5. Kierownictwo obiektu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu i wskazań obsługi.

  6. Nieznajomość Regulaminów korzystania z kompleksu basenowego oraz jego urządzeń nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z zasobów obiektu.

  7. Zakup usługi noclegowej jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu basenu. Regulamin basenu jest częścią regulaminu obiektu Domki Owocowy Ogród w Rewalu.  Życzymy miłego pobytu w Domkach Owocowy Ogród!

plende