REGULAMIN DOMKI "OWOCOWY OGRÓD"

A. Rezerwacja:

 1. Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie lub przez formalarz rezerwacyjny w zakładce "CENA I DOSTĘPNOŚĆ" lub przez portale internetowe pośredniczące w dokonywaniu rezerwacji.

 2. Nie obsługujemy wyjazdów grupowych powyżej 14 osób.
 3. Rezerwacja staje się obowiązująca po wpłaceniu 30% zadatku na konto bankowe widoczne na stronie. W tytule przelewu prosimy podać datę przyjazdu.

 4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

 5. Wpłaty zadatku należy dokonać w dzień rezerwacji.

 

B. Domki:

 1. Zameldowanie możliwe jest od 15:00 do 21:00, a wymeldowanie od 9:00 do 10:00.

 2. W przypadku rezygnacji z pobytu płatność za pobyt jak i zadatek nie są zwracane – USTAWA O TURYSTYCE z dnia 4.12.1997r.

 3. Domek mieści maksymalnie 7 osób (niezależnie ich wieku) - chodzi tu zarówno o nocleg jak i maksymalną ilość osób która może przebywać w domku w dzień. Parking do dyspozycji gości jest ogrodzony, bezpłatny, niestrzeżony a na każdy domek przypadają 2 miejsca parkingowe. Obowiązuje zakaz wjeżdżania samochodami na trawnik na terenie obiektu.

 4. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do 8:00 rano.

 5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 8:00 do 23:00.

 6. Opłatę za pobyt należy uiścić po przybyciu - w przeciwnym wypadku nie możliwe jest zameldowanie i wydanie kluczy do domku.

 7. Zachowanie gości i osób pozostających pod ich opieką oraz zwierząt nie powinno zakłócić spokoju. W przypadku nieprzestrzegania powszechnie obowiązujacych norm zachowania(zwłaszcza zachowania zagrażające bezpieczeństu osób i dewastacja mienia) właściciel obiektu ma prawo wymówić najem w trybie natychmiastowym. Właściciel obiektu nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za nie wykorzystany okres pobytu.

 8. Korzystanie przez osoby niepełnoletnie z placu zabaw, basenu i innych atrakcji wyłącznie pod opieką dorosłych.
 9. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do dyspozycji 2 klucze, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu zarządcy/właścicielowi obiektu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia Goście obciążani są opłatą w wysokości 150 zł.

 10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach nie wolno palić tytoniu oraz używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 11. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia powstałe podczas pobytu. Wceny dokonuje obsługa. Jeżeli wykryte zostaną usterki lub zniszczenia konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie ich za pomocą wiadomości sms na numer +48 515 376 515. Pozwoli nam to ustalić sprawcę oraz usunąć usterkę możliwie szybko.

 12. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości pozostawione w domku lub na terenie obiektu.

 13. Zwierząta - dozwolone jest zabranie do domku maksymalnie dwóch psów. Pozostałe zwierzęta nie są akceptowane. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju szkody poczynione przez psa. Należy zabrać dla psa posłanie - pies nie może leżeć na kanapie, w pościeli ani na kocu plażowym(koszt prania kanapy 300PLN, zakup pościeli 200PLN, zakup koca plażowego 100PLN) Udostępniamy koce dla psów. Właściciel psa zobowiązany jest do sprzątania jego odchodów. Pies nie może zakłócać wypoczynku innym gościom obiektu. Na terenie obiektu pies musi być na uwięzi i w kagańcu.

 14. Organizacja imprez w których uczestyniczy ponad 7 osób na terenie obiektu jest zabroniona.

   

  W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje obsługa domków. 

  Życzymy miłego pobytu w Domkach Owocowy Ogród!

plende