REGULAMIN DOMKI "OWOCOWY OGRÓD"

A. Rezerwacja:

 1. Rezerwacje wstępne przyjmujemy telefonicznie, przez e-maila lub formalarz rezerwacyjny w zakładce rezerwacja.

 2. Rezerwacje wstępne przyjmujemy telefonicznie, przez e-maila lub formalarz rezerwacyjny w zakładce rezerwacja.

 3. Rezerwacja staje się obowiązująca po wpłaceniu 30% zadatku na konto bankowe widoczne na stronie. W tytule przelewu prosimy podać datę przyjazdu.

 4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

 5. Na dwa tygodnie przed datą przyjazdu wpłaty zadatku należy dokonać w dzień rezerwacji i przesłać potwierdzenie przelewu na adres kontakt@domkirewal.com.pl Wpozostałych przypadkach wpłaty zadatku należy dokonać w terminie 7 dni od daty dokonania rezerwacji.

 6. W przypadku konfliktu terminów decyduje kolejność dokonania przelewów.

 

B. Domki:

 1. Zameldowanie możliwe jest od 15:00 do 23:00, a wymeldowanie od 8:00 do 10:00).

 2. W przypadku rezygnacji z pobytu płatność za pobyt jak i zadatek nie są zwracane – Podstawa prawna USTAWA O TURYSTYCE z dnia 4.12.1997r.

 3. Parking do dyspozycji gości jest ogrodzony, bezpłatny, niestrzeżony a każdy domek ma zagwarantowane 2 miejsca parkingowe.

 4. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do 8.00 rano.

 5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 8:00 do 23:00.

 6. Opłatę za pobyt należy uiścić po przybyciu - w przeciwnym wypadku nie możliwe jest zameldowanie i wydanie kluczy do domku.

 7. Zachowanie gości i osób pozostających pod ich opieką oraz zwierząt nie powinno zakłócić spokoju. W przypadku nieprzestrzegania powszechnie obowiązujacych norm zachowania(zwłaszcza zachowania zagrażające bezpieczeństu osób i dewastacja mienia) właściciel obiektu ma prawo wymówić najem w trybie natychmiastowym. Właściciel obiektu nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za nie wykorzystany okres pobytu.

 8. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do dyspozycji klucze, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu zarządcy/właścicielowi obiektu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia Goście obciążani są opłatą w wysokości 100 zł.

 9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 10. Zabrania się palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach (domki wyposażone są w czujniki dymu).

 11. Goście ponosą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia powstałe podczas pobytu. Jeżeli wykryte zostaną usterki lub zniszczenia prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich za pomocą wiadomości sms na numer +48 515 376 515. Pozwoli nam to ustalić sprawcę oraz usunąć usterkę możliwie szybko.

 12. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości pozostawione w domku lub na terenie obiektu.

 13. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzedniej akceptacji dokonanej przez obsługę obiektu. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego działania poczynione przez zwierzę. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania jego odchodów. Zwierzęta nie mogą zakłucać wypoczynku innym gościom obiektu. Na terenie obiektu zwierzęta muszą być na uwięzi a psy w kagańcu.

 14. W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje obsługa domków.

Życzymy miłego pobytu w domkach Owocowy Ogród!

plende